Haftasonu planlarına eklenecek 4 etkinlik

Bu haftasonu İstanbul çok hareketli. !f istanbul kapsamında festivale paralel harika etkinlikler düzenleniyor. Kobane için şehirdeki sosyologlar, mimarlar, şehir plancıları, gençler, aktivistler, yani bir ucundan tutmak isteyen herkes bir araya geliyor. Ve Müştereklerimiz pek önemli bir buluşma gerçekleştirerek ‘gıda’yı konuşmaya çağırıyor. Etkinliklere dair tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Herkese güzel bir haftasonu dilerim.

10377025_10152676402736342_1437131325040024581_n

21 Şubat Cumartesi

1992’de kurulan Witness, insan hakları ihlallerinin ortaya çıkarılması amacıyla videoyu kullanan en önemli aktivist oluşumlardan biri. Kişisel ihlal ve tecavüz vakalarının adalet, farkındalık ve değişim için kullanılacak güçlü araçlara dönüştürülmesi yönünde insanları güçlendirmeyi hedefleyen kuruluş, bugüne kadar 97 ülkede 360 insan hakları grubu ile ortaklık yapmış, 6.000’den fazla insan hakları aktivistine eğitim vermiş, videolarıyla yaklaşık 260 milyon kişiye ulaşmış ve yaygın olarak kullanılan eğitim malzemeleri üretmiştir.

http://witness.org/

Bu yıl !f kapsamında Video4Change ile bir araya gelecek olan Witness, son yıllarda gittikçe güçlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika ağlarının parçası olan aktivistlerin buluşacağı kapalı bir toplantı gerçekleştirecek. Video aktivistlerinin bakış açılarını tazeleyecekleri ve işbirliklerini güçlendirecekleri bu buluşmada, Witness ağında bulunan STK’ların, insan hakları aktivistlerinin ve diğer aktörlerin bilginin yaygınlaştırılmasındaki rolü, kullanılan aygıtlar ve yeni bakışlar üzerine konuşuyor olacaklar.

Buluşmanın son günü, Türkiye’de insan hakları ve değişim için video kullanan aktivistlere açık olacak. Günlük akışın katılımcılar tarafından belirleneceği bu toplantıda katılımcıların bilgilerini, deneyimlerini ve sorularını paylaşmaları bekleniyor. Buluşma, katılımcılar için önem taşıdığı anlaşılan 3-4 adet konunun ön plana geçeceği ve yeni alternatiflerin konuşulacağı bir tartışma ile son bulacak.

Yerimiz sınırlı; başvurmak isteyen video aktivistlerinin atolye@ifistanbul.com’a e-posta atmasını rica ederiz.
Dil: İngilizce
Katılımcılar: Witness danışmanları ve video aktivistler

Yer: SALT Beyoğlu
Saat: 10:00-15:00

Etkinlikle ilgili güncel bilgileri buradan takip edebilirsiniz.

(2)

21 Şubat Cumartesi

Lamekan – Metalaşan Kentin Çöküşü adlı kısa belgeselde (12’, DVD, Yönetmen: İmre Azem, Yapımcı: Gaye Günay), AKP’nin 12 yıllık iktidarı süresince yürüttüğü neoliberal inşaat ekonomisi anlatılıyor. İnşaat odaklı ekonomik büyüme stratejisi, bir yandan milyonlarca insanın yaşadığı mahalleleri yabancı ve yerli sermayenin birer yatırım aracına dönüştürürken, diğer yandan kentleri, ormanları, suları, genel olarak yaşam alanlarını ve emekçilerin örgütlenme haklarını tehdit ediyor. Lamekan – Metalaşan Kentin Çöküşü belgeselinin ardından mücadele olanakları tartışmaya açılacak.

Dil: Türkçe (İngilizce Simultane Tercüme)
Katılımcılar: İmre Azem, Mücella Yapıcı (Mimarlar Odası), Mustafa Sönmez (Ekonomist, Yazar) Süleyman Şahin (Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi), Çiğdem Çidamlı (İstanbul Kent Savunması), Begüm Özden Fırat (Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)

Yer: SALT Beyoğlu
Saat: 15:30-17:00

Etkinliğe dair güncel bilgileri buradan takip edebilirsiniz.

10985525_10152727668064091_1873966083119452121_n

21 Şubat Cumartesi

Kobani’yi Yeniden İnşaa Platformu İstanbul Toplantısı

Savaş sonrası Kobani’nin yeniden inşası ve Rojava Toplumsal Sözleşmesi çerçevesinde ekolojik alternatiflerin kurulmasına yardımcı olmak için bir araya geliyoruz. Platformun İstanbul ayağı olarak ilk toplantımızda bu sivil inisiyatifte aktif rol alacak dostlarımızla tanışıp Kobane’deki yıkımın boyutu ve ekolojik kent ve mimari konseptleri konusunda bir sunum ve bilgilendirme sonrası önerilerimizi ve herşeyden önce bu örgütlülüğü nasıl başlatıp sürdürebileceğimizi konuşacağız.

Yer: Don Kişot Sosyal Merkezi
Saat: 13:00- 19:00

Etkinliğe dair güncel bilgileri buradan takip edebilirsiniz.

10994930_820396111341097_5354861049486159691_n

22 Şubat Pazar

Müştereklerimiz Forumları: Beraber Kuruyoruz: Ortaklaşan Toplumsal Hareketler/Müşterekler Siyaseti forum serisi “Gıda Müşterektir! Topraktan Sofraya Örgütlenelim!” başlığıyla devam ediyor. 22 Şubat’ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Fındıklı Kampüsü’nde buluşuyoruz.

Varlığımızı yeniden üretmemizin en önemli elemanı gıdanın üretimi, dolaşımı ve tüketiminde bize dayatılan sisteme karşı sesimizi yükseltiyoruz: Gıda müşterektir!

Gıda üzerinden el konulan hayatlarımızı, ürünlerimizi, bedenlerimizi geri alırken mevcut gıda rejiminin alternatiflerini kurmak, yeni ilişkiler tasarlamak istiyoruz: Gelin öyleyse gıdayı müşterekleştirelim!

Tükettiğimiz gıdanın nasıl ve kim tarafından üretildiği, ne şekilde dağıtıldığı kadar nasıl tüketim ilişkilerinden geçtiğinin bilgisine de sahip olmadan; bizleri üreticiler ve tüketiciler olarak ayıran mekanizmaların içinden çıkabilir miyiz? Hayatımızı idame ettirmemizi sağlayan sağlıklı, adil, erişilebilir bir gıda egemenliğini nasıl sağlayabiliriz? Gıdayı büyük şirketlerin ve iktidar mekanizmalarının yönettiği bir alan olmaktan nasıl çıkarıp müşterek bir gıda egemenliğini tesis edebiliriz?

Biliyoruz ki kahraman bakkalın süpermarkete verdiği mücadele sadece alışveriş ilişkilerinden ibaret değil. Mahallemizden, köyümüzü, kentimizi ve dolayısıyla birbirimizi tanımaktan geçiyor cevaplar. Hem ürettiklerimizi hem değiş-tokuş ettiklerimizi, hem üretim biçimimizi hem de değiş-tokuş etme biçimimizi nasıl yeniden kurgulayabiliriz? Gıda üreticilerinin neyi, nasıl, ne kadar ve kimin için üreteceğini kendilerinin belirlediği bir özyönetimi kurma yolunda dayanışma ve mülkiyetin ortaklaşmasına dayanan, tüketici-üretici ikilemini aşan alternatif ekonomik ilişkileri, dayanışma ekonomilerini nasıl kurgularız?

Bu dönüşümleri sağlamak için üretici-tüketici kooperatifleri, tüketim grupları, dayanışma mekanları ve pratikleriyle; çiftçi sendikaları, öğrenci kooperatifleri, mahalle forumları ve dayanışmaları nasıl yanyana getirebiliriz?

Ezcümle gıda üretim-tüketim ilişkilerindeki çoğu küçük ve sınırlı pratiklerimizi, büyük, kapsayıcı ve müşterek bir dönüşüm projesine hangi ilkelerle ve ne tip pratiklerle çevirebiliriz?

Sorular zor, cevaplar çetrefilli ama yan yana gelerek oluşacak bir zeminde, gıda egemenliğimizi geri almayı istiyoruz. Tarladan sofraya süpermarketlere, aracılara, şirketlere ve onlara arka çıkan topyekün otoriteye bir karşı çıkışı dayanışarak kurmak; gıda sisteminin merkezine gıdayı üreten, dağıtan ve tüketen elleri koyduğumuz gıda müştereklerini birlikte tesis edebilmek istiyoruz. Öyleyse gelin birlikte söyleyelim:

Gıda müşterektir! Topraktan sofraya müşterekleştirelim!

Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Meclis-i Mebusan Caddesi No:24 Fındıklı, Video Konferans Salonu
Saat: 14:00

Etkinliğe dair güncel bilgileri buradan takip edebilirsiniz.

Önceki yazıyı okuyun:
Sağlıklı kemikler için 5 öneri

Kemiklerinizi ihmal etmeyin.

Kapat