Doğanın hakları iade edilsin

Biz aşağıda imzası bulunan kuruluşlar, doğanın haklarını savunan ve insanın doğa üzerindeki hakimiyeti yerine "doğa ile uyumu" için hizmet edenler olarak, öncelikle Türkiye'de doğaya... Devam