Her 18 saniyede Galata Kulesi hacminde sera gazı salımı

İstanbul yaklaşık her 18 saniyede Galata Kulesi’nin kapladığı hacim kadar sera gazı salımı yapıyor. Bu da günde 4.800 Galata Kulesi kadar salım demek. Üstelik bu veri 2010 yılı için geçerli. 2010’dan günümüze Türkiye’nin sera gazı salımı hızla arttı ve bu gidişle artmaya da devam etmesi bekleniyor.

2010 yılında nüfusu yaklaşık 13.120.000 olan İstanbul 40,5 milyon tondan fazla karbondioksit eşleniği sera gazının salımına sebep oldu. Aynı yıl nüfusu 19.400.000 olan New York ise 54 milyon ton karbondioksit eşleniği sera gazı salımı yaptı. Sayılar büyük, karşılaştırmalı istatistikler bilgilendirici ama sera gazı salımını görünür kılmaya yetmiyor.

Carbon Visuals isimli bir şirket, “görünülmezi görünür kılarak”, iklim değişikliği hakkında tüm insanların bilgilendirilmesi hedefiyle, New York’un karbondioksit salımını anlatan görseller ve bir de film yaratmış. Filmde, New York’un anlık, günlük ve yıllık karbondioksit salım verileri şehrin üzerinde beliren büyük turkuaz balonlar sayesinde gözle görülür hale getirilmiş. Aşağıdaki görselde bir saat içinde New York’ta yapılan sera gazı salımı resmediliyor. Resimdeki turkuaz balonlar 6.204 tonluk bir kütleyi temsil ediyor. Bu tablo durumun ne kadar vahim olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Biz de İstanbul’un sera gazı salımını daha görünür hale getirmek amacıyla, İstanbul’un günde ve saniyede hacmen ne kadar sera gazı salımı yapıldığını hesapladık. Daha sonra da bu hacmi, Galata Kulesi’nin hacmine oranladık. Hesaplamalarımıza göre, İstanbul yaklaşık her 18 saniyede, Galata Kulesi’nin kapladığı hacim kadar sera gazı salımı yapıyor. Bu da saatte 200, günde ise 4.800 Galata Kulesi kadar salım demek.

İstanbul’un sera gazı salımlarına dair elimizdeki en güncel veri geçen sene yayınlanan “İstanbul Metropolitan Alanı Sera Gazı Envanteri” raporundan ve bu veri 2010 yılı için geçerli. 2010’dan günümüze Türkiye’nin sera gazı salımı hızla arttı ve artmaya devam etmesi bekleniyor.

Meraklısı için varsayımlar ve hesaplamalar:

2010 yılında İstanbul’un sera gazı salımı = 40.665.239 ton CO2 eşleniği

40.665.239 ton / 365 (gün / 1 yıl) / 24 (saat / 1 gün) / 60 (dakika / 1 saat) / 60 (saniye / 1 dakika) = 1,29 ton CO2 eşleniği / saniye = 1.290 kg CO2 eşleniği / saniye

Standart basınç ve 15 °C altında CO2’in yoğunluğu= 1,87 kg / m3

CO2’in yoğunluğu, tüm sera gazının yoğunluğuna eşit varsayılırsa;

(1.290 kg CO2 eşleniği / saniye) / (1,87 kg / m3) = 689,8 m3 CO2 eşleniği / saniye

Galata Kulesi’ni Hacmi:

 

Hacim hesaplamasının basitçe yapılabilmesi için Galata Kulesi’nin şeklinin, soldaki silindir ve dik koniden oluşan şekille aynı olduğu varsayılmıştır. Galata Kulesi’nin gerçek boyutlarının şekle uyarlanmasıyla (silindir ile koninin kesiştiği yerin seyir katı olduğu varsayılarak) yarıçap (r) ve yükseklik (h ve h’) değerleri bulunmuştur.

r = 8,225 m
h = 51,65 m
h’ = 15,25 m
Silindirin hacmi = π (8,225)2(51,65) = 10.977,2 m3
Koninin hacmi = π (8,225)2(15,25/3) = 1.080,4 m3
Galata Kulesi’nin hacmi = 10.977,2 + 1.080,4 = 12.057,6 m3

Kaç saniyede 1 Galata Kulesi kadar emisyon yapıldığını bulmak için;
12,057.6 m3 / (689.8 m3 CO2 eşleniği / saniye) = 18 saniye

Günde kaç tane Galata Kulesi hacminde sera gazı emisyonu yapılıyor?

24 (saat / 1 gün) x 60 (dakika / 1 saat) x 60 (saniye / 1 dakika) / 18 saniye =4.800 Galata Kulesi /gün

Kaynaklar:
1. http://www.carbonvisuals.com/work/new-yorks-carbon-emissions-in-real-time
2. İstanbul Metropolitan Alanı Sera Gazı Envanteri raporu, 2010.
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Galata_Tower

*Görseller: Ece Doğan

Yeşilist bundan böyle okuyucularının desteğiyle ayakta kalacak.
Siz de Yeşilist’i beğeniyorsanız bize Patreon’dan destek olun.
Yeşilist Patreon Destek Ol


Bir cevap yazın

Daha fazla Ekoloji, Gündem, İklim Değişikliği, Kent, Yenilenebilir Enerji, Yeşil alanlar
Turizmin öldüren cazibesi Datça’nın sonu olacak

Bakanlık, koyları turizme ve yerleşime açmaya karar vermiş.

Kapat