SYTV’den ödül: Stratejik Sürdürülebilirlik Eğitimi

Stratejik Sürdürülebilirlik Eğitimi almak, üstelik bu eğitimi alırken surdurulebiliryasam.tv’nin yayın hayatına katılmasına katkıda bulunmak ister misiniz?

surdurulebiliryasam.tv yayın hazırlıkları sürerken açılan kitlesel fonlama kampanyası da devam ediyor. Kampanya destekçileri için hazırlanan ödüllere bir yenisi eklendi: Stratejik Sürdürülebilirlik Eğitimi. 1000 TL ve üzeri destekte bulunanlara bu eğitim verilirken sizin bütçenize uygun olan destek seçeneklerine de bir göz atmanızı tavsiye ediyorum.

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ve surdurulebiliryasam.tv‘nin kurucularından Pınar Öncel ve Tuna Özçuhadar tarafından son 4 yıldır uzmanı oldukları The Natural Step Çerçeve Programı‘nı kullanarak verecekleri eğitimin içeriğinin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1(3)

Stratejik Sürdürülebilirlik Eğitimi

Kasım 2014, İstanbul | Pınar Öncel – Tuna Özçuhadar

The Natural Step (TNS) Çerçeve Programının Temelleri

1990’ların başında geliştirilen TNS Çerçeve Programı sürdürülebilirlik kavramına kazandırdığı bilimsel, stratejik ve sistemik yaklaşımı ile 30 yıldır iş dünyası tarafından kullanılmaktadır. Sürdürülebilirliğin Nobel’i olarak kabul edilen “Blue Planet” dâhil olmak üzere birçok ödülü bulunan İsveçli tıp doktoru Prof. Dr. Karl Henrik Robert’in kurucusu olduğu The Natural Step sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu TNS Çerçeve Programı karmaşık sistemlerde planlama yapmak için tasarlanmış, kapsamlı bir modeldir. Organizasyonların stratejik planlamalarının içine sürdürülebilir kalkınmayı entegre ederek uzun ömürlü dönüştürücü değişim yaratmayı amaçlayan bu çerçeve programı temeli bilime dayalı dört sürdürülebilirlik ilkesi ile bütünleşiktir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için TNS çerçeve programını uygulamış firmalar arasında IKEA, Philips, Nike, Interface, Starbucks, Scandic Hotels, Hydro Polymers, Rohm and Hass sayılabilir.

Bu eğitimde çerçeve programının tanıtımı, bilimsel temelli sürdürülebilirlik ilkeleri, sistemik bakış açısı ve kullandığı metotlardan bazıları ele alınacak ve seçilen iki yöntemle ilgili uygulama yapılacaktır.

2(1)

Sürdürülebilirlik İlkeleri

1990’ların başına dayanan ve iki sene süren çalışmaların sonucunda, uluslararası 80 kadar bilimci ve uzman, insanlığın doğayı ve yaşamı destekleyen doğal fonksiyonları üç temel şekilde zarara uğrattığı sonucuna vardılar. Bununla birlikte insanları hayatta tutan kaynakların ve fonksiyonların devamlılığı için uyulması gereken üç ekolojik sürdürülebilirlik ilkesini tanımladılar. Ayrıca sosyal ve ekonomik etkinliklerin doğada görülen hızlı yıpranışın baş sebebi olduğunu ve insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini göz önünde bulunduran sosyal sürdürülebilirliğe vurgu yapan dördüncü bir ilke daha eklediler. 20 yılı aşkın süredir birçok kuruma yol gösteren 4 Sürdürülebilirlik İlkesi eğitimde örneklerle birlikte aktarılacaktır.

5 Aşama Modeli

Karmaşık sistemlerde planlama yapabilmek için sistemik bir yaklaşım gerekliliğinden yola çıkan TNS, sistemler düşüncesini temel alarak 5 aşamalı bir çerçeve geliştirmiştir. Buna göre sistem, başarı, strateji eylemler ve araçlar farklı seviyelerde ele alınmakta ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile bütünleşik, sistemik ve bilimsel bir yaklaşım ile bütünü görmeyi ve ilişkileri doğru kurgulamayı mümkün kılmaktadır.

Backcasting ve ABCD Yöntemi

TNS Çerçeve Programı planlamasını “Backcasting” kavramı üzerine yapılandırmaktadır. Özellikle stratejistlerin yabancısı olmadığı bir kavram olan backcasting; TNS Çerçeve Programında sürdürülebilir bir toplum vizyonundan bugüne bakma stratejisi olarak kullanılmaktadır. Bugünün koşullarını düşünerek planlama yapmak yerine istediğimiz geleceğe göre planlama yapmaya yarayan bu yaklaşımı sürdürülebilirlik ilkeleriyle ve stratejik sorularla birleştiren ABCD metodolojisinde ise bugünün gerçekleri ile arzulanan sürdürülebilir gelecek arasında köprü kurmak ve gerçekleştireceğimiz pratik eylemlerle bu geleceğe adım adım yaklaşmanın yöntemi geliştirilmiştir.

3(1)

TNS iş dünyasında nasıl kullanılıyor?

* Sürdürülebilirlik genel bir kavram olarak kullanıldığında iş dünyası için soyut ve belirsiz bir seviyede kalmaktadır. TNS Sürdürülebilirlik İlkeleri ise firmaların faaliyetlerini gözden geçirmeleri ve somut sürdürülebilirlik hedefleri belirlemelerini sağlamaktadır. Sürdürülebilirliği kurumsal strateji olarak benimseyen işletmelerin yol haritası oluşturabilmeleri için oldukça pratik ve güçlü bir taban sunmaktadır. Örneğin sürdürülebilirlik alanında öncü firmalardan olan, dünyanın en büyük halı üreticilerinden Interface sürdürülebilirlik stratejisini bu dört ilkeden yola çıkarak oluşturmuştur; ayrıca inovasyon katalizörü olarak da kullanmıştır.

* 5 Aşamalı Model sistemik yaklaşımı ile; tedarik zincirleri, enerji kullanımı, atık, üretim, hammadde kullanımı vb birçok operasyonu ile son derece karmaşık bir sistem içinde işletmelerin sürdürülebilirlik hedefi için kaynaklarını en doğru ve anlamlı şekilde kullanmalarına imkan tanımaktadır. Karbon emisyonu azaltma stratejilerinden sürdürülebilirlik raporlamasına, yaşam döngüsü analizinden eko-ürün sertifikalarına, atık ve enerji ile ilgili çeşitli yaklaşım ve yöntemlerden AB standartlarına ve hatta kurumsal sorumluluk projelerine, atılabilecek onlarca adımın ve kullanılabilecek onlarca aracın içinden hangilerinin işletme için sürdürülebilirlik hedefine doğru en doğru seçenekler olduğunu anlamalarını kolaylaştırmakta ve bu adımların birbiriyle ilişkisini kurgulamaktadır.

4

* Sürdürülebilirlik ilkeleriyle birlikte kullanılan backcasting ve ABCD yöntemi işletmelerin sürdürülebilirlik stratejilerini oluşturmaları için pratik bir metodoloji sunmaktadır. İşletmelerin somut sürdürülebilirlik vizyonu penceresinden bakarak mevcut durumu değerlendirmesini ve çözümleri sürdürülebilirlik vizyonuna göre önceliklendirmesini sağlamaktadır.

* SLCA, Stratejik Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Analizi; işletmelerin ürün/hizmetlerinin sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında hangi yaşam döngüsü aşamalarında en büyük risk arındırdığını hızlı ve kolay bir şekilde tespit etmesine yarayan bir araçtır. TNS tarafından geliştirilen SLCA, işletmelerin tedarik zincirleriyle işbirliği yaparak ürün/hizmetlerinin çevresel ve sosyal etkilerinin yaşam döngüsü haritalarını oluşturmasına ve stratejik alanlarda harekete geçmesine olanak tanır.

Program

9:30-13:00 Teori

  1. 4 Sürdürülebilirlik İlkesi (45′) 15′ ara
  2. Karmaşık sistemlerde planlama 1: Sistemikbiryaklaşım ,5 Aşama Modeli (45′) 15′ ara
  3. Karmaşık sistemlerde planlama 2:“Backcasting”, ABCD yöntemi ve örnekler (60′)

13:00-14:30 Öğlen arası
14:30-18:00 Pratik

Atölye 1: ABCD Kafe (120′) 30′ ara

Atölye 2: SLCA (60′) (Strategic/Sustainable Life Cycle Analysis)

 

Yeşilist bundan böyle okuyucularının desteğiyle ayakta kalacak.
Siz de Yeşilist’i beğeniyorsanız bize Patreon’dan destek olun.
Yeşilist Patreon Destek Ol


Bir cevap yazın

Daha fazla Doğal Kaynaklar, Ekoloji, Etkinlikler, İyi haberler, Kent, Topluluklar
AlışDeğiş 15 Ekim’de

15 Ekim Çarşamba günü 19.30’da Vagabond’un Galata’daki güzel ofisinde düzenlenecek AlışDeğiş partisine katılmaya ne dersiniz?

Kapat