Yenilenebilir enerji teknolojileri sertifikası için son hafta

Enerji sektörü, ülkelerin güç mücadelelerinin gölgesinde gitgide büyürken ‘yenilenebilir enerji’ de çevrenin ve aslında yaşamın sürdürülebilirliği açısından daha fazla önem taşır hale geldi.

Güçler dengesi içerisinde doğal kaynakların her geçen gün daha fazla tükendiği, çevrenin ağır tahribata uğradığına tanıklık ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu süreci bir ‘dönem’ olarak tanımlamamızı sağlayan şey ise gittikçe artan farkındalık. Bu farkındalıkla artık bir nükleer santrale sahip olmak, yurttaşların algısında kolay kolay bir gelişmişlik düzeyi göstergesi olarak yer edemiyor. Aksine, alternatif ve yenilebilir enerji arayışları sürüyor, destekleniyor.

İTÜ Enerji Enstitüsü ve BMI işbirliği ile düzenlenen Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı ile enerji sektöründe çalışan ve çalışmayı hedefleyen kişiler ve girişimcilerin için bu alana dair bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Eğitim, enerji şirketlerinin orta ve üst yöneticileri, enerji alanında serbest çalışacak olan mühendisler, enerji sektöründe yer alan ve almayı planlayan teknik konularla ilgili kişiler ve girişimcilerin katılımına açık.

Programın içeriği:

Rüzgar Enerjisi:

– Temel Kavramlar, Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Durumu

– Rüzgarın Oluşumu, Karakteristiği ve Temel Hesap Metotları

– Bir Rüzgar Santralının Planlanması

– Türkiye’de Kanuni Durum, Bir Rüzgar Türbininin Kurulum Aşamaları

Hidroelektrik Enerjisi:

– Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Hidroelektrik (HE) Enerji

– HE Tesislerin Sınıflandırılmaları, Elemanları ve Çalışma Prensipleri

– Biriktirmeli ve Biriktirmesiz HE Enerji Üretim Sistemleri

– Serbest Yüzeyli İletim (İsale) , Çökeltme Havuzu, Yükleme Odası

– Basınçlı Akımla İletim, Denge bacası, Cebri Boru

– Türbin Tipleri ve Seçimi.

Güneş Enerjisi:

– Güneş Işınımı, ölçümü ve enerji potansiyeli hesaplamaları

– Güneş pilleri, tipleri, modüller, sıcaklık ve ışınım düzeltmeleri ve enerji üretim hesaplamaları

– Fotovoltaik güç sistemleri, bileşenleri ve karakteristikleri

– Fotovoltaik güç sistemlerinde bileşenlerin seçimi ve boyutlandırma

– Şebekeye bağlı ve ayrık sistemlerin tasarımı ve tasarımda kritik konular

– Örnek ön projelendirme ve fizibilite hesaplamaları

Jeotermal Enerjisi:

– Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerji

– Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları

– Jeotermal Rezervuarların ve Akışkanların Türleri/Özellikleri

– Jeoternal Rezervuarların Üretim ve Rezervuar Performansları, Modelleme

– Jeotermal Sahaların İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar

– Jeotermal Sahaların Geliştirilmesi ve Projelendirilmesi

Eğitim tarihi : 25 Nisan 2014

Eğitim gün ve saatleri : Cuma- Cumartesi / 09.30-16.30

Eğitim süresi : 24 saat (4 gün)

Kontenjan : 25 kişi

Eğitim ili : İstanbul

Eğitim yeri : İTÜ- Enerji Enstitüsü

Detaylı bilgi almak için sertifika programına ait siteyi buradan ziyaret edebilirsiniz.

 

Yeşilist bundan böyle okuyucularının desteğiyle ayakta kalacak.
Siz de Yeşilist’i beğeniyorsanız bize Patreon’dan destek olun.
Yeşilist Patreon Destek Ol


Bir cevap yazın

Daha fazla Ekoloji, Kent, Topluluklar, Yenilenebilir Enerji
Karaköy yeni Asmalımescit olacak mı?

Geçmişte Aslamlımescit'te yaşanan değişim Karaköy'de de oluyor.

Kapat