184 ülkeden 15 bin biliminsanı uyardı: Önlem alınmazsa gelecekte bizi felaketler bekliyor

25 yıl önce, içinde yaşayan Nobel Ödüllü bilimsanlarının da bulunduğu, Kaygılı Biliminsanları Birliği ve 1500’den fazla biliminsanı, “Dünya Biliminsanlarının Dünya’ya Uyarısı” başlıklı bir duyuru yayınladı.

İnsanlığın kendi gezegenini kaldırabileceğinden fazla bir şekilde kullandığını belirten bu duyuru, felaket niteliğindeki sonuçlarından kendimizi korumak için acilen yapılması gerekenleri listelemişti.

Geçtiğimiz günlerde ise bu duyuru 25. yılını kutladı ve 184 ülkeden 15.372 biliminsanı yayınlanan devam niteliğindeki makaleye akademik tarihin en büyük resmi desteğini verdi.

“Dünya Biliminsanlarının Dünyayı Uyarısı: İkinci İhbar” başlıklı makalenin yazarlarının ortak açıklaması şöyle:

(Biliminsanlarının) uyarısının 25. yıldönümünde, uyarının detaylarına yeniden bakıp, insanlığın yaptıklarını elimizdeki veriler ile yeniden değerlendiriyoruz. 1992’den beridir, strosferdeki ozon tabakasını dengelemek haricinde, insanlık önceden görülen doğal felaketleri önlemek için yeterli çözümleri sunmakta başarısız oldu ve işin kötüsü çoğu durum daha da kötüye gitti.

Bizi özellikle endişelendiren, felaket niteliğinde sonuçlara yol açacak fosil yakıtların kullanılması ile ortaya çıkan sera gazlarının sonuç verdiği insan eli ile oluşturulmuş iklim değişikliği, ormansızlaştırma ve özellikle geviş getiren hayvanların eti için yapılan tarımsal üretimdir. Bununla beraber, insanlık olarak, 540 milyon yıl sonra altıncı dev bir soy tükenmesi başlatıp, çoğu yaşayan türün yok olmasına ya da bu yüzyılın sonunda yok olma riskine yol açtık.

Jane Goodall, E.O. Wilson, ve James Hansen  gibi önde gelen biliminsanlarının imzaladığı, içerisinde Türkiye’den de 27 biliminsanının bulunduğu grup, insanlığın nüfus artışını kontrolde, sera gazlarının azaltılmasında, yenilenebilir enerjiye destek vermekte, doğal yaşam alanlarını korumakta başarısız olduğunu belirtiyor.

Bu yüzden biliminsanları 12 maddelik “sürdürülebilirliğe geçiş” listesi hazırlamış:

1. Dünya’nın karasal ve denizsel yaşam alanlarını büyük bir kısmını kapsayacak koruma alanları oluşturmak için iyi yönetilen ve fonlanan bir kararname yayınlamak

2. Doğanın ekosistemleri tarafından sağlanan servislerini korumak için ormanlık, mera ve diğer doğal yaşam alanlarının dönüşmesinin önüne geçmek

3. Vahşi yaşam ekosistemlerini yerel türler, özellikle uç yırtıcıları kullanarak tamir etmek

4. Faunaları yeniden canlandıracak, yasa dışı avlanmanın önüne geçecek ve soyu tükenmekte olan hayvanların ticaretini ile istismarını durduracak güçlü politik önlemler almak

5. Eğitim ve daha iyi altyapı ile gıda atıklarının önüne geçmek

6. Beslenme alışkanlıklarında daha çok bitkisel gıdalar kullanmak

7. Nüfus artışını azaltmak, kadınlara aile planlama hakkında eğitim imkanları sağlamak

8. Çocuklar için doğayı daha iyi anlamalarını sağlayacak açıkhava doğa eğitimlerinin sayısını artırmak

9. Aşırı tüketimin önüne geçecek ilerici vergi teşvik tedbirleri hazırlamak

10. Hammaddelerin tüketimini azaltmak için planlı bir şekilde modası geçmesi planlanan ürünlerin önüne geçmek

11. Çevreci teknolojilere destek verip geliştirmek ve enerji üretiminden fosil yakıtların kaldırılması süreci ile beraber yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek

12. Bilimsel olarak korunabilir, sürdürülebilir bir insan nüfusunu, ülkeleri ve liderler ile anlaşarak belirlemek

Rapor, ozon tabakasına zarar veren kaynakların yapılan anlaşmalar ile küresel bir şekilde azaltıldığını hatırlatarak, eğer aynı kararlı şekilde ilerlenirse, halk tabanından gelen organize olmuş bir topluluk ile karşı görüşlerin önüne geçip politik liderlerin doğru olan şey yapmalarını sağlayacağımızı belirtiyor.

Ama bunun için biliminsanları insanlığın çoğunun yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor:

Dünyanın biliminsanlarının oluşturduğu toplulukların yardımına ihtiyacımız var: doğal, sosyal, ekonomik ve politik bilimlerin

Dünyanın ekonomik ve endüstri liderlerinin yardımına ihtiyacımız var

Dünyanın din liderlerinin yardımına ihtiyacımız var ve

Dünyanın insanlarının yardımına ihtiyacımız var.

Bu görevde bize katılmaları için herkese çağrı yapıyoruz.

Kaynak Treehugger
Önceki yazıyı okuyun:
Karton bardak, kağıt peçete, pizza kutusu… Geri dönüşüm kutularına atılmaması gereken 12 şey

Geri dönüşmeyen ürün ve ambalajları geri dönüşenlere karıştırmak dönüşüm sürecini zorlaştırabileceği gibi, atılan yanlış malzemeler tüm kutu içeriğinin geri dönüşmesini...

Kapat