Bozcaada için harekete geçin

Kendimizi yenilemek, biraz soluklanmak için ilk aklımıza gelen yerlerden biri Bozcaada. Bağları, bir tarihe ev sahipliği yapan ve izlerini de taşıyan sokakları, yerel lezzetleri ve müthiş doğasıyla adanın bu cazibesi, ranta kurban gitmek üzere.

bozcaada-pansiyon

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında hareketlenen ada ciddi bir turizm gelirine sahip. Ada halkının geçimini sağlaması açısından önemli bir kaynak niteliğindeki bu gelir, Bozcaada‘nın geleneksel yönlerini diri tutmasını da bir yanıyla teşvik ediyor. Türkiye’nin en önemli doğal SİT alanlarından birinin, turistik açıdan adeta insanların gözbebeği olması yazık ki tektip turistik algıyı barındıran inşaat sektörünün de buraya sızma hayallerindeki zincir otellerin de iştahını kabartıyor.

Bozcaada’da neler oluyor?

2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bozcaada için 1/25 bin ölçekli yeni bir nazım imar planı hazırlamış, bu plan kapsamında adanın yüzde 90’ını kapsayan tarımsal alanları ‘bağ evi ve tarımsal fabrika’ adı altında yapılaşmaya açıyor oluşuna adalılardan itiraz gelmişti. Bozcaada’nın betonlaşmasını engellemek için planın iptali istemlerini yargıya taşıyan adalılar şimdi yeni bir planla karşı karşıya. Dava henüz sonuçlanmamışken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 20 Ağustos 2014 tarihinde Çanakkale ve Balıkesir’in tamamını kapsayan yeni bir 1/100 bin ölçekli çevre planı hazırladı. Bozcaada’nın davalık olan planı bununla birlikte otomatik olarak iptal olurken yeni planın Bozcaada için söyledikleri bir öncekini aratır nitelikte. SİT alanı olan adayı büyük ölçüde imara açacak olan plan bağ evi ve tarımsal fabrikaları yine içerirken ekolojik niteliğiyle değerli olan Akvaryum koyunu da ‘kentsel gelişim alanı’ ile ‘turizm tesis bölgesi’ adı altında imara açıyor.

07

Ne yapabiliriz?

Söz konusu plan 7 Ekim’e kadar askıda, bu da o tarihe kadar itiraz etme imkanımız olduğunun göstergesi. Şehir Plancıları Odaları konuyla ilgili çalışmalarını yürütürken Bozcaada Forumu da iki koldan imza kampanyası başlatmış. İmzalarımızla neler yapabildiğimizi, nasıl bir kamuoyu yaratabildiğimizin farkındayız. Bu nedenle Bozcaada Forumu’nun çağrısına kulak verelim, Bozcaada’yı korumak için ses verelim.

BUNU DA OKU:  Yalnızca kargo parasına kedi evi alın!

Forumun açtığı online imza kampanyasına buradan destek verebilirsiniz.

Daha etkili bir ses için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na planla ilgili itiraz dilekçesi gönderebilirsiniz. Aşağıda bir örneğini paylaştığımız dilekçe örneğini doldurup planın askıdan iniş tarihi olan 7 Ekim 2014 tarihine kadar göndermenizi gerekiyor. Bayram tatilini göz ardı etmeden en geç dilekçelerin 3 Ekim 2014 tarihinde gönderilmiş olması gerekiyor.

bozcaada_sokaklar

Gönderilecek adres:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar / Ankara

Dilekçe örneği:

Tarih……………….

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çanakkale İl Müdürlüğü’ne

Ünlü tarihçi Herodot’un “Tanrı, insanlar uzun ömürlü olsunlar diye Bozcaada’yı yaratmış” sözünü ettiği; bakir koyları ve bağları ile ünlü, turizm yayınlarınca dünyanın 4. güzel adası seçilen, tarihsel ve kültürel açıdan büyük bir birikime sahip Bozcaada kendine has kimliği ile sadece Türkiye için değil dünya için de çok önemlidir. Adanın karakterine aykırı yapılacak her uygulama hem Türkiye için hem de dünya için büyük bir kayıp olacaktır. Bu endişelerimizden dolayı 1/100.000 ölçekli Çanakkale Balıkesir Bölge Çevre Düzeni Planı’nındaki bazı noktalara itirazlarımız bulunmaktadır.

1/100.000 ölçekli Çanakkale Balıkesir Bölge Çevre Düzeni Planı’nın Bozcaada ile ilgili bölümleri hakkında itirazlarımız şunlardır:

-Ada halkından, sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmadan bu plan yapılmıştır.

-Planda yer alan Bozcaada’nın güneyinde kentsel gelişim alanı olarak tespit edilen bölge, ada gerçekleri ile uyuşmamaktadır. Yapılacak olan kentsel gelişme mevcut olan Bozcaada merkezinin çevresinde olmalıdır. Öngörülen alana altyapı ve belediye hizmetlerinin götürülmesi fiziki ve mali açıdan ada kaynaklarını gereksiz şekilde zorlayacaktır.

-İmar planına bakıldığında özellikle doğu ve güney sahillerdeki porjelendirmelerin koruma kararları ile çelişkili olarak parsel bazında hakkaniyet gözetmeden yapıldığı görülmektedir. Yeni günübirlik tesis alanları plandaki hali ile adanın doğal yapısını, doğal plajlarını, bitki örtüsünü tahrip edecektir. Burada ön görülen kentleşme bu alanların betonlaşmasına sebep olacaktır. Bu bakir alanların kaybedilmesi halkın bu koyları rahatça kullanmasını engelleyecektir. Ayrıca planlanan yolların genişliği ada ölçeği dikkate alınmadan yapılmıştır. Plajlar ve günübirlik tesis alanları kıyı kanunu, mevcut tarımsal alanlar ve sit alanları dikkate alınarak yeniden tasarlanmalıdır.

-Yeni sanayi tesisleri adanın kapasitesi göz önüne alınarak imar planında belirtilen tek bir bölge ile sınırlandırılmalıdır. Aksi takdirde 5000 m2’lik tarım alanları içinde yapılacak bu üretim tesisleri (tapuya amacı dışında kullanılamaz şerhi konulsa dahi) başka amaçla kullanım potansiyeline de sahip olacak, bağlık alanlarda geri dönüşü mümkün olamayan betonlaşmalara neden olacak ve zaten kısıtlı olan bağları ve tarımsal alanları yok edecektir.

Tüm Bozcaada’nın bir sit bölgesi olması ve koruma kararları bulunmasına rağmen, 1/100.000 ölçekli plan, yukarıda belirttiğimiz hususlarla çelişmekte ve bunun sonucunda aşırı yapılaşmaya neden olacağı şimdiden görülmektedir.

Yukarıdaki itiraz noktalarımızın dikkate alınarak planın revize edilmesini talep etmekteyiz.

Adı Soyadı :

TC Kimlik No :

Adresi :

İmza :

Bozcaada için harekete geçin!

BUNU DA OKU:  Bozcada Uluslararası Belgesel Film Festivali'nin Hikayesi

 

Yeşilist bundan böyle okuyucularının desteğiyle ayakta kalacak.
Siz de Yeşilist’i beğeniyorsanız bize Patreon’dan destek olun.
Yeşilist Patreon Destek Ol


Bir cevap yazın

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement
Daha fazla Ekoturizm, Kent, Mimari, Topluluklar
Dünyanın en sağlıklı 10 şehri

İnsanlar, ırklar, ülkeler üzerine yapılan araştırma havuzuna taze bir bilgi daha eklendi: En sağlıklı şehirler sıralaması.

Kapat