Çevresel sürdürülebilirlik alanında dijital dönüşüm fonu

Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV), Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu’nu çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçiriyor. 

I. Fonun Amacı

2020 yılının Mart ayından itibaren etkileri artarak hissedilen COVID-19 salgını gezegendeki mevcut toplumsal ihtiyaçları dönüştürdü. Varolan eşitsizlikler derinleşirken STK’ların iş yapma biçimleri ve kurumsal yapıları değişmeye başladı. Teknoloji bu dönüşümün merkezinde olma özelliğini artırdı. 2021’in bahar aylarında hızlanmaya başlayan aşı süreciyle kısmi bir normalleşme ihtimali ortaya çıkarken, iş yapma biçimleri farklılaşan STK’ların bu süreçten öğrendiklerini kurumları içinde kalıcı hale getirme ihtiyacı belirdi. Bu süreç, teknolojiyi daha yoğun bir şekilde kullanma ihtiyacının ötesinde teknoloji odaklı bir kurumsal dönüşüm ve yeniden yapılanmayı içeriyor.

Fotoğraf: Dan Stark

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu, çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan STK’ların dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla bir hibe ve kapasite gelişim programı olarak tasarlandı.
Fona aşağıda yer alan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kapsayan alanlardan (BM SKA 6,7,13,14,15) en az birinde faaliyet gösteren, 

  • Temiz su ve sıhhi koşullar
  • Erişilebilir ve temiz enerji
  • İklim eylemi
  • Sudaki yaşam
  • Karasal yaşam

STK’lar, başvurularında dijital dönüşüm stratejilerini ve bunun sonucunda ortaya koymak istedikleri değişimi belirterek başvurabilir.

STK’ların başvuru aşamasında önerdiği dijital dönüşüm fikrinin, aşağıda yer alan kategorilerden en az birini kapsayacak şekilde bir ‘eylemler bütünü’ ve bir stratejinin parçası olarak sunulması gerekir:

  • Kurumsal verimlilik: STK’nın bilgi ve veri ile ilişkisini iyileştirmesi ve/ya da düzenlemesi, haritalama, veri tabanı oluşturma, yeni veri toplama biçimleri, yeni yazılımların satın alınması ve ekiplerin uyumunun sağlanması vb. gibi çalışmalar
  • Paydaşlarla iletişim: STK’nın kamuoyunu ve/veya hedef kitlesini mobilize edebilecek bir iletişim altyapısı oluşturulması, savunuculuk çalışmalarında sözünün daha anlaşılabilir olması için verinin görselleştilmesi çalışmaları, mevcut bir programın dijital ortama aktarılarak dönüştürülmesi vb. gibi çalışmalar
  • Gelir-getirme potansiyeli olan ürün/hizmet geliştirme: Bağışçı ara yüzü, e-dükkan, çevrimiçi/kayıt temelli eğitim/sertifika programı oluşturma, bağışçı odaklı bilgilendirme için altyapı kurulması vb. gibi çalışmalar

Fon kapsamında hibe almaya hak kazanan STK’ların yukarıdaki üç temel alandan birinde kurumsal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla mentorlarla çalışma, konu temelli uzman destekleri, özel sektörden gönüllülerle birlikte çalışma, yetenek geliştirici atölyeler vb. gibi ek destekleri içeren bir kapasite gelişim bileşeni de uygulanacaktır.

Başvuru çağrısı boyunca fon hakkında 2 tanıtım toplantısı gerçekleştirilecektir. Her iki toplantının içeriği aynıdır.

– Birinci toplantı – 10 Mart 2021, saat 13:00. Toplantıya kayıt yaptırmak için lütfen tıklayın.

– İkinci toplantı – 15 Mart 2021, saat 13:00. Toplantıya kayıt yaptırmak için lütfen tıklayın.

Başvuru şartları

Yeşilist bundan böyle okuyucularının desteğiyle ayakta kalacak.
Siz de Yeşilist’i beğeniyorsanız bize Patreon’dan destek olun.
Yeşilist Patreon Destek Ol


Yorumlar kapatıldı.

Daha fazla Banner Right Side, Doğal Kaynaklar, Geri Dönüşüm, İklim Değişikliği
Destek ol! Türkiye Paris Anlaşması’nı İmzalasın

Küresel sıcaklık artışını iki derecenin altında tutmayı ve daha fazla çaba sarf ederek 1,5 derecede sınırlamayı amaçlayan Paris Anlaşması’nı Türkiye’nin

Kapat