EKBS ödülü için son başvuru 19 Aralık!

Enerji Ekonomisi Derneği (EED) tarafından düzenlenen 38. IAEE –Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği Kongresi 25-27 Mayıs 2015 tarihlerinde Antalya’da Gloria Golf Resort’te düzenlenecek.

Türkiye’de enerjinin ekonomik, ekolojik , güvenlik ve teknolojik sorunlarının ele alınacağı kongrede iş, hükümet, akademi ve dünya çapında diğer çevrelerden gelen enerji profesyonelleri arasında iletişim ağı sağlanacak.

EKBS Ödülü “Kırsal Bölgelerde Temiz Enerjinin Erişim ve Kullanımını artırmaya yönelik Sosyal Sorumluluk Girişimleri Ödülü

Biyokütle kullanımı ayrıca arazi kaybı ve bölgesel hava kirliliği gibi ciddi çevresel zararlara da sebebiyet vermektedir. Bu durumu düzeltebilmek için birbirini tamamlayan iki yaklaşıma gereksinim vardır: enerjinin ulaşılabilirliğini artırmak ve biyokütle gibi geleneksel enerji kaynaklarının daha verimli ve sürdürülebilir biçimde kullanımını sağlamak ve de insanları temiz enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin kullanımı konusunda teşvik etmek.

Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle de kırsal kesimlerde, 2,8 milyar insan enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için odun, odun kömürü, tarımsal atıklar ve tezek gibi çeşitli biyokütle bazlı yakıtlardan yararlanmaktadır. Bu insanların yaklaşık dörtte üçü Asya kıtasında yaşamaktadır. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 4,3 milyon insan her yıl biyokütle kaynaklı iç ortam hava kirliliğine maruz kalma yüzünden genç yaşta hayatını kaybetmektedir.

Örneğin, biyokütle kullanımı sonucu oluşan iç ortam hava kirliliğinden dolayı yıl bazında gerçekleşen ölüm sayısı, sıtma kaynaklı ölümlerden daha fazla iken, verem kaynaklı ölümlerle neredeyse eşit ve HIV/AIDS kaynaklı ölümlerin de yarısına eşit durumdadır. Buna ilaveten, hane halklarının zamanı ve çabaları eğitim veya gelir yaratma gibi kıymetli faaliyetler yerine yakıt temin etmeye harcanmaktadır.

Biyokütle kullanımı ayrıca arazi kaybı ve bölgesel hava kirliliği gibi ciddi çevresel zararlara da sebebiyet vermektedir. Bu durumu düzeltebilmek için birbirini tamamlayan iki yaklaşıma gereksinim vardır: enerjinin ulaşılabilirliğini artırmak ve biyokütle gibi geleneksel enerji kaynaklarının daha verimli ve sürdürülebilir biçimde kullanımını sağlamak ve de insanları temiz enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin kullanımı konusunda teşvik etmek.

BUNU DA OKU:  İzmir, ikinci el bisiklet pazarına kavuşuyor

EKBS Ödül Komitesi, enerji kıtlığını azaltan ve geleneksel enerji kaynaklarının daha sürdürülebilir biçimde kullanılmasını ön plana çıkartan veya uygun teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılması sağlayan ve temiz enerji konusunda farkındalık yaratan ulusal ve uluslararası ölçekteki girişimleri değerlendirmeye alacaktır.

Yukarıdaki koşulları sağlayan bütün girişimler, son kullanıcıya hangi türde fayda (pişirme, ısıtma, aydınlatma, iletişim, mekanik güç, ulaşım, vs.) sağladığına bakılmaksızın değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

Kurumların EKBS ödülü için başvurularını 19 Aralık 2014 tarihine kadar tamamlanmaları beklenmektedir. Aynı zamanda EKBS Ödül Komitesi de uygun adayları belirleyerek başvuruda bulunmaları yönünde teşvik edebilecektir. İki aşamalı bir değerlendirme sistemi uygulanacaktır. İlk aşamada, en fazla iki sayfa uzunlukta olan bir özet belgesinin teslim edilmesi yeterlidir. Bu belge aşağıda bilgileri içermektedir.

Başlık

• Yapılan işin tanımı

• Faydalanıcılar

• Hedefler

• Sosyal/ekonomik/çevresel etkiler

İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinden aşağıda belirtilen bilgileri içeren daha ayrıntılı bir dosya teslim etmeleri talep edilecektir;

• Sonuçların tanımlanması (gerçekleşen veya hedeflenen)

çift boşluk formatında yazılacak ve en fazla üç sayfa olacaktır.

• Bütün senaryoları ve varsayımları içeren ayrıntılı sosyal/ekonomik/çevresel etki analizleri (mümkünse hem MS Word, hem de MS Excel formatında)

• Eğer varsa tamamlayıcı görsel ve işitsel dosyalar

Ödül

Kazanan kuruma aşağıdaki imkanlar sunulacaktır:

• Gala Gecesi’ndeki Ödül Töreni’nde EKBS Ödül Plaketi’nin verilmesi

sayesinde üst seviyede tanınırlık,

• Eksiksiz olarak bütün olanaklarıyla bir yıllık ücretsiz EED Kurumsal üyeliği,

• Bir sonraki yıl düzenlenecek uluslararası IAEE konferansında ücret ödemeden sergi masası açma imkanı,

• IAEE Bülteni vasıtasıyla, sayılan 4500’i aşan seçkin IAEE üyelerince tanınırlık imkanı kazanmak.

Yeşilist bundan böyle okuyucularının desteğiyle ayakta kalacak.
Siz de Yeşilist’i beğeniyorsanız bize Patreon’dan destek olun.
Yeşilist Patreon Destek Ol


Bir cevap yazın

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement
Daha fazla Ekoloji, İyi haberler, Yenilenebilir Enerji
Yırca’da Hasat Festivali’ne davetlisiniz

Festivali bir yerden yakalamayı ihmal etmeyin.

Kapat