Genç mühendisler sizi çağırıyor!

Genç mühendisler sizi çağırıyor:

5. Mühendislik ve Şehircilik Günleri hepimizin ve sizlerin de katkılarıyla,
Arel, Aydın, Bahçeşehir, Beykent, Boğaziçi, Doğuş, Fatih, Galatasaray, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara, Mimar Sinan, Okan, Yeditepe ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde olmak üzere 15 üniversitede; Elektrik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Metalurji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası olmak üzere 10 Oda İstanbul Şubesinin öğrenci komisyonları ve İTÜ Tekstil Araştırma Geliştirme Kulübü’nün düzenleyiciliğinde gerçekleşecektir.

03-04 Mart 2014 İstanbul

Mühendislik ve Şehircilik Günleri, ilk olarak Mühendislik Günleri adıyla MMO İstanbul Şubesi İTÜ Öğrenci Komisyonu’nun 2010 yılında düzenlemeye başladığı, bir hafta süren etkinlik dizilerinden oluşan kapsamlı faaliyetidir. Üniversitelerde onlarca yıldır mevcut ekonomik ve siyasi etkenlerin ürünü olarak süre gelen piyasalaştırma, apolitikleştirme, bireyci ve rekabetçi bireyler oluşturma, eğitimi bilimsellikten uzaklaştırma ve toplumun çıkarı yerine sermayenin çıkarı doğrultusunda şekillendirme gibi pek çok politikanın ürünü olarak karşımıza çıkan popüler etkinliklerin karşısında; mühendisliğin, “toplumcu mühendisliğin-mimarlığın-şehir plancılığının”, bilimselliğin, birlikte üretme arzusunun, insanca yaşama hakkını savunmanın oluşturduğu altyapı ile herhangi bir çıkar gözetmeksizin yoğun emek harcanarak düzenlediğimiz etkinliğimizdir. Bahsedilen popüler etkinlikler “Kariyer Günleri, Sektör Günleri, Girişimcilik Zirveleri, Savunma Sanayi Günleri…” gibi çeşitli isimlerle karşımıza çıkarak, fakültelerimizde yeri olmayan içeriklerle meslektaşlarımızı amansız bir rekabet ve kariyer sevdası içerisine sokmakta, mesleklerinden ve bilimsellikten uzaklaştırmaktadırlar.

Mühendislik ve Şehircilik Günler; insana, topluma, öğrenciye, mesleğe, mesleki eğitime, toplumcu mühendisliğe-mimarlığa dair konuları içerik edinerek; gerçek anlamda mühendislik öğrencilerinin gündemini sahiplenir. Bu sayede, gerçekçi bir bakış açısı ile toplumun ihtiyaçlarının, gündemlerinin ihtiyacını karşılamak üzere mesleğini icra etmeye çalışan “toplumcu mühendisler” yetişmesine katkıda bulunmaya çalışır.

9834736

TMMOB Öğrenci Komisyonu nedir?

TMMOB Öğrenci Komisyonu tüm ülkede Odalara öğrenci üye olarak kayıtlı bulunan; bütün mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı disiplinlerindeki üniversitelilerin oluşturduğu komisyondur.
TMMOB İstanbul İKK Öğrenci Komisyonu ise İstanbul’daki 20’ye yakın üniversitede örgütlü olan ve teknik, sosyal, bilimsel, sanatsal, siyasal veya kültürel faaliyetlerde bulunarak, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı öğrencilerini toplumsal anlamda özneleştiren; aynı zamanda da TMMOB örgütlülüğüne öğrencilikten itibaren dâhil olmalarını sağlayan yapıdır. Çalışmaların en önemli yanları tamamen öğrencilerin iradesiyle düzenlenmesi ve bu iradenin 1970’lerin TMMOB başkanı Teoman Öztürk’lerden miras kalan “Toplumcu Mühendislik-Mimarlık” anlayışı ile hareket etmesidir.

Bu etkinliği neden düzenler?

İnsanlığın tarihi boyunca ortak miras olarak bugüne taşıdığı bilgi, bilim ve teknik birikimin, toplumcu hassasiyetler gözetilerek toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Bunun yanı sıra, bireyselliğin ön plana çıktığı bir meslek hayatının kimseyi kurtarmayacağının farkındayız. İyi birer mühendis, mimar, şehir plancısı olmanın yolunun kariyer/sertiika peşinde koşarak kısa yoldan köşeyi dönmekle bulunamayacağını savunuyoruz. Ancak hep birlikte üretmenin ve hep birlikte paylaşmanın tadını alarak mesleğimizin hakkını verebileceğimizi düşünüyoruz.
Sermayenin nesnesi değil, toplumun öznesi olmak için geliyoruz!

Yeşilist bundan böyle okuyucularının desteğiyle ayakta kalacak.
Siz de Yeşilist’i beğeniyorsanız bize Patreon’dan destek olun.
Yeşilist Patreon Destek Ol


Bir cevap yazın

Daha fazla Ekoloji, Etkinlikler, Kent, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Topluluklar
Evde su tasarrufu yapmanın 21 yolu

Yaz günlerinde duş almak istiyorsak, tükettiğimiz suyun miktarına şimdiden dikkat etmeliyiz. Su tüketiminden tasarruf etmek için yapabileceklerinizi listeledik.

Kapat