Fatih Ormanı’nda neler oluyor

Fatih Ormanı’nı korumak için çeşitli demokratik kitle örgütlerinden oluşan #DirenFatihOrmanı, “Parkorman Kent Parkı” projesiyle ilgili Doğuş Grubu ve Bilgili Holding’in ortak olduğu Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları şirketinin resmi makamlara sunduğu raporu ele geçirdi.

Raporda da ayrıntılı görülebileceği gibi şu andaki projede bölgeyi korumak bir yana orman içine lüks restoranlar, villalar ve 15.000 kişilik “çok amaçlı salon” geliyor. Konuyla ilgili #DirenFatihOrmanı insiyatifinin bilgilendirme metnini sizinle paylaşıyoruz.

#DirenFatihOrmanı

BU ABLUKA DAĞITILACAK!

Fatih Ormanı Tabiat Parkı Projesi kapsamında Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş tarafından hazırlanan ve projeyi anlatan bir tanıtım kitapçığı yaklaşık iki ay önce tesadüfen ortaya çıkmış ve yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya kalan Fatih Ormanı’nı savunmak için meslek odaları, sivil toplum örgütleri, kentsel muhalefet hareketleri biraraya gelmişti. Fatih Ormanı savunucuları, Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gerçekleri öğrenmek ve gizlice yapılan pazarlıkları ortaya çıkarmak için tüm kamuoyunu ormanına sahip çıkmaya çağırmıştı.

Şirketin resmi makamlara sunduğu rapor

Yapılan araştırmalar neticesinde Ege Turizm’in resmi makamlara sunduğu bir rapor ele geçirilmiştir. Bu raporda Fatih Ormanı ile ilgili yapılacak uygulama projeleri ve imar planı tadilatları için gerekli Orman Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve diğer kurumların kurum görüşleri ve onayları, revizyon imar planları, peyzaj projeleri kurum yazıları, tabiat parkı kiralama sözleşmesi bulunmaktadır. Ele geçirilen rapor incelendiğinde, daha önce bungalov/kamp alanı görünümlü olan kamping alanı; ilgili plan notları ile 300-350 metrekarelik 108 adet villanın yer aldığı bir alana dönüşmektedir. Ayrıca daha önce ortaya çıkan kitapçıkta da görüldüğü üzere kır lokantası adı altında görünen alanlarda ise ; lüks restoranlar yapılması öngörülmektedir.

Çok amaçlı salon çevresinde yapılması düşünülen günübirlik kullanım alanına dair teknik detaylar ise rapordan alınan aşağıdaki sayfalarda görülmektedir.

11111111

 

222222222

Bilgili ve Doğuş’un ortak olduğu Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş’nin raporunda yer alan süreç kronolojisi ise şöyledir:

3333333333(1)

Bu süreçte Fatih Ormanı’na yönelik projelerin durumu ile ilgili tarafımızca yapılan tüm başvurulara rağmen, Orman Bakanlığı ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Onay ve denetleme kurumları sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına ve vatandaşlara bu konuda tüm kapılarını kapatmış ancak yukarıda görülenlerden de anlaşılacağı üzere kapılarını sermaye temsilcilerine ise sonuna kadar açmıştır.

Onaylı Planlar ne diyor? Onlar Neler Yapıyor?

BUNU DA OKU:  Polonezköy beton yığınına dönmesin

Onaylı Plan ve Plan Notlarına göre; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 29.08.2012 tarih ve 6527 sayılı Olur’ları ile “Şişli İlçesi Fatih Ormanı Tabiat Parkı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” onaylanmış ve Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğünce 30.10.2012 tarihinde askıya çıkarılmıştır Onaylı Fatih Ormanı Tabiat Parkı Uygulama İmar Planı plan notları kapsamında bazı plan notları göz ardı edilerek uygulama yapılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Bu plan notlarından 3. Genel Hükümlerin;

3.2 maddesinde;

“…uygulama (detay) projelerinin (1/500, 1/200 ölçekli açık alan düzenlemesi ve peyzaj projesi, mimarlık ve mühendislik projeleri vb) ve/veya uygulama programların…”

3.7.1 maddesinde;

“…sızdırmasız fosseptik veya kanalizasyon, içme suyu, yol, arıtma tesisi (kanalizasyon şebekesi var ise) vb. altyapı tesislerinin projeleri onaylanmadan inşaat ruhsatı, bunlar uygulanmadan da iskân ruhsatı verilemez”.

3.15 maddesinde;

“…her türlü su ortamında, suyun kalitesini değiştirecek ve her türlü kirlenmeye yol açacak faaliyet yasaktır. Su kaynaklarında suyu kirletici, doğal yapısını değiştirici ve su miktarını azaltıcı, drenaj, kaptaj, her türlü tesis yapımı, yatak değiştirme vb. faaliyetler yapılamaz.Yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak her türlü faaliyetin, su kaynakları yönetimi alt planı çerçevesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü doğrultusunda yapılacak mühendislik projeleri ile gerçekleştirilmesi zorunludur”.

3.20 maddesinde;

“…sahada yapılması öngörülen giriş kulübesi gibi temelsiz yapılar haricinde kalan üst yapı (temel gerektirecek her türlü yol vb.) ve alt yapı projelerinde “doğal afetler” (deprem, kütle hareketleri, su baskını, çığ, çökme, gibi) göz önünde bulundurularak bu kısımlarda mühendislik jeolojisi çalışmaları, zemin etütleri tamamlanmadan yapılaşma izni verilmez”.ifadeleri yer almaktadır.

Özel Hükümlerde ise;

4.2.1 Tur Güzergâhları maddesi c bendinde;

“Tur güzergâhları üzerinde mola noktaları, bilgilendirme/tanıtım büroları ve bakı noktaları oluşturulabilir. Bu kullanımların yerleri 1/200 ölçekli kentsel tasarım projesinin yapımı esnasında kesinlik kazanır”.

4.2.1 Tur Güzergâhları maddesi f bendi iv. maddesinde;

“…bu güzergahlar, ağaç rölöveli 1/500 ve 1/200 plankoteli kentsel tasarım üzerinde kentsel tasarım uygulama projeleri hazırlanıp onaylanmadan uygulamaya geçilemez. Bu çalışmaların sonucuna göre mevcut güzergahların revizyonu yapılabilir”.

Kontrollü Kullanım Bölgesi başlıklı 4.3 maddesi a ve c bendinde;

“…bu alanlarda yapılacak açık ve/veya kapalı otoparklar ve giriş çıkış yerleri 1/200 ölçekli kentsel tasarım uygulama projesinde belirlenecektir”.

BUNU DA OKU:  Durmak yok, betona devam

“…bu plan notlarında tanımlanmış şartlara uyulması koşulu ile alanda inşa edilecek birimlerin boyutları, konumları ve yapılar arası mesafeler 1/200 ölçekli kentsel tasarım uygulama projesindebelirlenecektir”.

Yönetim Merkezi (İdare ve Ziyaretçi Merkezi) başlıklı 4.3.2. maddesi a bendinde;

“…alan sınırları ile taşıma kapasitesi ile kullanım alanlarının belirlendiği ağaç röleveli 1/500 veya 1/200 ölçekli plankote üzerinde kentsel tasarım uygulama projeleri hazırlanıp onanmadan uygulamaya geçilemez”.

Günübirlik Kullanım Alanları başlıklı 4.3.4 maddesi a bendinde;

“…bu alanlarda konaklama tesisleri yapılamaz yalnız günübirlik kullanıma yönelik sabit tesisler (giriş, kontrol ve danışma, kafeterya, kır lokantası, wc, büfe, spor ve oyun sahaları, tematik bahçeler) ile sayısı saha büyüklüğüne göre değişebilen tesislerden; (sağlık kabini, bebek bakım odası, çeşmeler, mescit, piknik masası, çöp bidonu, tanıtım ve bilgilendirme levhaları ile alt yapı tesisleri) yer alabilir. Bu birimlerin yerleri ve büyüklükleri kentsel tasarım uygulama projesinde belirlenir”.

Günübirlik Kullanım Alanları başlıklı 4.3.4 maddesi c bendinde;

“…alan sınırları, taşıma kapasitesi ile kullanım alanlarının belirlendiği ağaç röleveli 1/500 veya 1/200 ölçekli plankote üzerinde kentsel tasarım uygulama projeleri hazırlanıp onanmadan uygulamaya geçilemez”.

Kamping Alanları Bungalov Alanı başlıklı 4.3.5 maddesi f bendinde;

“…alan sınırları ile taşıma kapasitesi ve kullanım alanlarının belirlendiği ağaç röleveli 1/500 veya 1/200 ölçekli plankote üzerinde kentsel tasarım uygulama projeleri hazırlanıp onanmadan uygulamaya geçilemez”. ifadeleri yer almaktadır.

Belirtilen bu plan notlarına göre, Fatih Ormanı-Park Orman Tabiat Parkı Projesi kapsamında alt ölçek kentsel tasarım uygulama projeleri yapılmadan herhangi bir uygulama yapılamayacağı açıktır. Ancak ele geçirilen raporda bu plan notunu karşılayacak hiçbir bilgi, belge ya da kronoloji içerisinde bir adım görülmemektedir.

Uzun Devreli Gelişim Planı’na Orman ve Su İşleri Bakanlığı olur dedi, Revizyon İmar Planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay bekleniyor!

Rapora göre; Orman alanında Abdi İpekçi Spor Salonu ile aynı kapasitede, 15.000 kişilik “çok amaçlı salonu”na Orman ve Su İşleri Bakanı oluru vermiş bulunmaktadır. Ayrıca çok amaçlı salon ve otoparkın yapılaşma koşullarının arttırılması için revizyon plan önerileri de Çevre Şehircilik Bakanlığında onay aşamasındadır.

2010 yılından bu yana Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş tarafından Tabiat Parkı Projesi adı altında yürütülen çalışmaların günümüzde geldiği aşama ise şu şekildedir:

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın revizyon imar planlarına onay vermesi ve

BUNU DA OKU:  FLAŞ! İstanbul uyandı, Maslak 1453 ses verdi!

* Sarıyer Belediyesi’nin inşaat başlaması için gereken ruhsat ya da ruhsatları vermesi durumunda proje uygulamaya geçecektir.

1/1000 Uygulama Amaçlı Revizyon İmar Planı, revizyonu talep edilen Çok Amaçlı Sallon ve Katlı Otopark:

4444444444

Sarıyer Belediyesi ile görüşüldü…

Bu süreçte Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar ve Şehircilik Müdürü Sevgi Atalay ile Fatih Ormanını savunan kurumlar tarafından görüşülmüş ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’ten de görüşme talep edilmiştir.

Sermayenin gözü Bakanlıkların onay süreçlerinde iken, milletin temsilcilerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde torba yasaya yeni bir madde eklenmiştir. Orman alanlarındaki yapılaşmanın önünü daha da açan ve yapılaşma hususunda kamu denetimini ortadan kaldıran bir yasa meclis gündemine girmiştir.

Torba Yasayla sermayeye sunulan orman alanlarında KAMU DENETİMİ kaldırılıyor…

Torba yasaya eklenen madde ile orman ve orman rejimine tabi alanların mesire yeri, şehir ormanı, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ve avlak olarak ayrılan kısımlarında, orman koruma ve yangınla mücadele için yapılacak yapı ve tesisler ile idarenin ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak olan taban alanı 250 metrekareyi ve kat adedi bir bodrum kat ve çatı arası hariç 2′yi geçmeyen yapılar, Uzun Devreli Gelişme Planlarına veya Gelişim ve Yönetim Planlarına göre yapılacaktır. Bu alanlar için imar planı şartı aranmayacaktır.

Bunun anlamı şudur:

Orman alanlarında, milli parklarda taban alanı 250 metrekare, bodrum katı ve çatı katı ile dört katlı, 1000 metrekare büyüklüğünde yapılar imar planları olmadan sadece Orman Bakanlığının kararıyla yapılabilir kılınmış, yapılaşmalara ilişkin kamunun tek denetim aracı olan imar planlarının yapım şartı ortadan kalkmıştır. İmar planlarının yapılmaması sonucu bu ve benzeri yapılaşma kararlarından kamuoyu ancak inşaatlar başladığında haberdar olacaktır.

Görmekteyiz ki ormanlarımız korumakla görevli kurumların kararlarıyla değil sermayenin bitmez tükenmez talepleri ile yönetiliyor. Seçimle başa gelen tüm iktidarlara ve yerel yönetimlere asli görevlerinin; ormanlarımızı, suyumuzu, kıyılarımızı, tarım alanlarımızı, meralarımızı ve tüm doğal yaşam alanlarımızı korumak, yaşatmak olduğunu hatırlatarak, hiçbir sermaye grubunun veya siyasi oluşumun özel isteklerine göre imara açmaması gerektiğini vurgulayarak olarak tüm kurumlara ve milletvekillerimize bu kıyıma dur demeye çağırıyoruz.

#direnfatihormanı

Yeşilist bundan böyle okuyucularının desteğiyle ayakta kalacak.
Siz de Yeşilist’i beğeniyorsanız bize Patreon’dan destek olun.
Yeşilist Patreon Destek Ol


Bir cevap yazın

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement
Daha fazla Doğal Kaynaklar, Ekoloji, Gündem, Kent, Topluluklar, Yeşil alanlar
IFOAM bu yıl İstanbul’da

Dünyanın en büyük organik kongresi IFOAM bu yıl İstanbul'da düzenlenecek.

Kapat