Susuzluk! İklim Krizi! Betonlaşma! Tesadüf değil

Susuzluk kapımızda. Yaban hayat tedhdit altında. Nedeni Kuzey Ormanları’ndaki Betonlaşma. Yapılaşma, Su Havzalarındaki Sanayi ve İnşaat Baskısı! Ve iklim krizi. Bunlar birbirinden bağımsız olaylar değiller. Kuzey Ormanları’nı 3. Havalimanı ve 3. Köprü için katledilmesiyle başlayan ve devam eden sürecin sonunda, susuzlukla karşı karşıya kalmamız bir tesadüf değil. İstanbul’un mikroiklimlerinin yok olması bir tesadüf değil. Yaban hayatın gittikçe yok olması bir tesadüf değil.

Senelerdir bu konuda araştırma ve savunuculuk faaliyetleri yürüten Kuzey Ormanları Savunması’ndan gelen bilgiler çarpıcı. Aşağıdaki bilgiler Kuzey Ormanları Savunması tarafından derlenmiş olup, arkasında kapsamlı bir araştırma ve emek bulunmaktadır.

Alibey Barajı

Trakya Tehdit ve Tahrip Altında!

Trakya (1. Bölge) Termik Santraller, Maden Ocakları, Sanayi Baskısı gibi nedenlerle Tehdit ve Tahrip altında olduğundan en çok izleme yapılan bölge!

Kaydedilen izlemelere bölgesel olarak bakıldığında 1. Bölge’de  88 adet, 2. Bölge’de 56 adet, 3. Bölge’de 68 adet ve 4. Bölge’de 24 adet ve en yoğun bölgenin 1. Bölge olarak belirlenen Trakya olduğu görülmektedir.

Kanal İstanbul En Büyük Tehdit!

İstanbul Kuzey Ormanları’nın yüzölçümü olarak en büyük ilidir. Bu sebeple başlı başına bir bölge olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan bu kent üzerindeki ve çevresindeki yapılaşma, gelişme ve büyüme baskısı sebebiyle yoğun bir tehdit ve tahrip altındandır. 2009 yılında hazırlanmış İstanbul’un anayasası olarak kabul edilen 1\100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda İstanbul’un Kuzey’inin korunması ve o bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir olması, bölgenin asla yapılaşmaya açılmaması gerektiği vurgusu olsa da bugün kimi zaman büyük ve küçük imar planıyla,  kimi zaman da plana bile ihtiyaç duyulmadan defalarca delik deşik edilmiştir. Bu planı delip yoğun tahrip eden ve tehdit etmeye devam eden projeler ise; 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolları, 3. Havalimanı ve son olarak da gündemden düşmeyen Kanal İstanbul’dur.

BUNU DA OKU:  Sene bitmeden izlemelik 5 film
Sakarya Ormanı Yangını

Üç aylık Periyotta en çok rastlanan İzleme Konusu Kuraklık!Nedeni Kuzey Ormanları’ndaki Betonlaşma, İklim Krizi, Yapılaşma, Su Havzalarındaki Sanayi ve İnşaat Baskısı!

Araştırma konularına göre ekim, kasım, aralık aylarında gerçekleştirilen kuraklığa dair yapılan izleme 55 adet olup, üç aylık izleme süresince en çok rastlanan haber olmuştur. Kuraklık izlemeleri, aralık  ayında yoğunlaşmış olup 31 adettir. Bu ay içerisinde bu konunun yoğunluğunun artmasının en önemli nedeni mevsim normallerinin altında giden iklim koşullarıdır. Bunun önemli nedeni ise yapılaşma, betonlaşma, ekosistem parçalanmaları, habitat kayıpları nedeniyle her geçen gün etkisi daha da yoğun bir şekilde hissedilen iklim krizidir. 

Kuraklık ile ilgili en çok haber aralık ayında 31 adet, kasım ayında 13 adet, ekim ayında 11 adet izleme yapılmıştır. Son yılların en büyük su krizine işaret eden bu haberlerin içerikleri ise genel olarak gölleri, barajların doluluk oranlarının çok düşük olduğu, yağış azlığı nedeniyle denizlerde ve derelerde yaşayan canlı türlerindeki  değişiklikler yaşandığı, yeraltı sularının tükenmez üzere olduğu şeklindedir.

Kazandere

Barajlar boş! Göller kuruyor!Derelerde su seviyeleri kritik boyuta!

SU KRİZİ Yaşanıyor!

Kuraklık ile ilgili izlemelerin % 30’u  baraj doluluk oranları-kuruması, % 18’i göl kuruması, % 14’ü derelerdeki su seviyesi azalması ve su krizi konularında yoğunlaşmıştır. 

Kuraklık başlığının detaylarında ise baraj doluluk oranları ve barajların kuruması 17 haber ile 1. sırada yer almaktadır. Arkasından 10 izlemeyle göl kuruması, 8 izlemeyle derelerdeki su seviyesi azalması ve su krizi başlıkları gelmektedir. 

Marmara Denizi’ne Gemi Atığı

Yaban Hayatı Tahrip Ediliyor! Biyoçeşitlilik Tehdit Altında!İklim Krizi Yaşanıyor!

Kuzey Ormanlarında 2020 yılının son çeyreği ekim-kasım-aralık ayları içerisinde yapılan izleme çalışması kapsamında toplam 44 adet yaban hayatı ile ilgili habere rastlanmıştır. Bu izleme konusunun haber içeriklerine göre detaylarına bakıldığında yaban hayatı tahribi başlığının ön plana çıktığı görülmektedir.

BUNU DA OKU:  Mayıs ayı boyunca her perşembe: Bitki Yetiştirmeyi Öğren - Permakültür Serisi

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği’ne dair:

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği’nin hedefi; Avrupa orman kuşağı kollarından biri olan Kuzey  Ormanları’nı koruma çalışmalarının bir parçası olmak, gerek Türkiye gerekse Dünya açısından  hayati öneme sahip bir orman koridorunun savunma ve onarım faaliyetlerine katkı koymaktır. Bu  hedefler doğrultusunda; 

– Kuzey Ormanları Araştırma Derneği, Kuzey Ormanları Ekosistemi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,  İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce illerinin içinde ve Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinin  kuzeyinde yer alan, Karadeniz ve Marmara kıyısı boyunca uzanan ormanlar kuşağıdır) üzerine  bilimsel araştırmalar yapar, veri toplar ve birleştirir. 

– Kuzey Ormanları’nın varlığını tehdit eden meseleleri bir bütün olarak ele alır, çözüm yollarına  dair önerilerde bulunur ve eğitimler düzenler. 

– Kuzey Ormanları ekosisteminin ayrılmaz parçaları olan kıyı, kumul, deniz, sucul alanlar ve boğaz  gibi alt ekosistemler üzerine araştırma ve eğitimler yapar. 

– Kuzey Ormanları coğrafyasını, flora ve faunayı, yaban hayatını, içinde ve çevresinde yer alan  insan yerleşmelerini, ekosistemi tehdit ve tahrip eden insan faaliyetlerini izler, raporlar, öneriler  geliştirir ve kamuoyuyla paylaşır. 

– Savunuculuk yapan yerel STK ve yurttaş inisiyatifleri için gerekli bilgi altyapısını oluşturur. 

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği hedefleri doğrultusunda olan Kuzey Ormanları (Edirne,  Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce illerinin içinde ve Bursa, Balıkesir ve  Çanakkale illerinin kuzeyinde yer alan ormanlar) coğrafyasında, flora ve faunasında, yaban  hayatında, içinde ve çevresinde yer alan insan yerleşmelerinde, ekosistemi tehdit ve tahrip eden  insan faaliyetlerini izleyerek, raporlarayarak Kuzey Ormanlarını günlük olarak izleme çalışmasnı  gerçekleştirmek amacıyla bu rapor hazırlanmıştır.  

Yeşilist bundan böyle okuyucularının desteğiyle ayakta kalacak.
Siz de Yeşilist’i beğeniyorsanız bize Patreon’dan destek olun.
Yeşilist Patreon Destek Ol


Ergem Şenyuva

İstanbul'da doğdum büyüdüm. Hep bu şehri, kültürel ve doğal mirasını koruma derdindeydim. Bir yandan yeşili ve doğayı nasıl gelecek nesillere bırakırız kaygım vardı. 2006 senesinin sonunda hayatımı değiştiren olay oldu ve kızım doğdu. Yaptığım her şeyi sorguladığım ve tekrardan en başa döndüğüm bir dönemden sonra, kurumsal hayata veda ettim. 2009 yılında Al Gore'un iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen Climate Project derneğinin Türkiye temsilcisi oldum. İklim değişikliğini ve yaşadığımız dünyanın nelerle karşı karşıya olduğunu fark ettikçe, elimi taşın altına sokma zamanı geldi diye düşündüm. 2010 yılının sonunda Yeşilist'i kurdum. Bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabileceğimize, hepimizin atabileceği küçük adımlarla büyük şeyler başarabileceğimize inanıyorum.

Yorumlar kapatıldı.

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement
Daha fazla Banner Right Side, Doğal Kaynaklar, Ekoloji, Genel, İklim Değişikliği, Sağlık
Elon Musk en iyi karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar verecek

Geçtiğimiz hafta Tesla markasıyla , uzaya yolladığı Space X ve yenilikçi teknojilere yatırıyımla tanıdığımız Elon Musk Twitter'da en iyi 'karbon

Kapat