Yaşamı dönüştürenlere buluşma daveti

Anadolu Jam

Yaşamı dönüştürenler için bir buluşma

2-6 Eylül

Bayramiç, Kazdağı

Sosyal değişim ve toplumsal dönüşümle ilgili çalışan, 18-35 yaşları arasında genç bir lider misiniz? O zaman davetimiz size…

Anadolu Jam, Türkiye’nin her köşesinden, sosyal, ekolojik ve ekonomik değişime ve toplumsal dönüşüme kendilerini adamış 20 genç lideri 5 gün için bir araya getirecek. 2-6 Eylül 2011’de Kazdağı’nda gerçekleşecek buluşmada, katılımcılar paylaşımı, derinden dinlemeyi, kendilerini keşfi, sistemik düşünceyi ve topluluk oluşturmayı deneyimleyecek, bunlarla ilgili beceriler edinecek.

Jam nedir?

Jam, bir konferans, seminer ya da sıradan bir toplantı değildir. Jam, değişimin 3 boyutta yaşandığı bir buluşmadır: kişisel (içsel), topluluk (ilişkiler) ve sistemik (bütün). “Jam” ismi, caz müzisyenlerinin biraraya gelip doğaçlama müzik yapmalarından esinlenilerek kullanılmıştır. Buluşma, kişisel boyutta, katılımcıların yaşam yolculuklarını ve yaptıkları işleri paylaşabilecekleri ve gözden geçirebilecekleri, yenilenip motive olabilecekleri, kişisel bakım ve sürdürülebilirlikleri için pratik beceriler edinebilecekleri bir alandır. Aynı zamanda, kendilerini daha iyi tanıyabilecekleri, anlamlı sorular sorabilecekleri, korkularını ve içsel engellerini aşabilecekleri, kendi akranlarıyla yeni ortaklıklar yaratabilecekleri bir ortamdır.

Topluluk boyutunda ise, birbirimizi ve kendimizi anlama kapasitemizi derinleştirmek için kültürlerimizi, hikâyelerimizi ve yaşadığımız zorlukları birbirimizle paylaşırız. Jam’de her türlü çeşitlilik çok önemlidir ve mümkün olduğunca çeşitliliği yüksek bir grup oluşturmaya çalışırız. 5 gün boyunca, ortak yanlarımızı keşfeder ve farklılıklarımızı kutlarız. Anadolu topraklarında ve dünyada yaşanan anlaşmazlık ve fikir ayrılıklarını düşünecek olursak, “biz” ve “onlar” öykülemesinin ötesinde bir birlik ve dayanışma vizyonunu korumak her zaman kolay değildir. Jam, temelleri ortak paylaşımlarımız olan ve farklılıklarımızı düşmanlıkla değil, karşılıklı merak ve öğrenme ruhu ile araştırdığımız diyalogları destekler; “diğer”i ya da farklı olanı düşmanlaştırmak yerine insancıllaştırmayı tercih eder. Niyet, güven ve derin dostluklar inşa etmektir ki bu da kalıplaşmış yargılardan sıyrılmayı, birbirimize açık olmayı, gerçeği konuşmayı, bizi zorlayan konularla çalışabilmeyi ve destek alıp vermeye açık olmayı gerektirir. İlişkilerimiz ne kadar gerçek ve temelleri ne kadar güçlü olursa, bu topraklarda yeni işbirlikleri ve dayanışmayı geliştirme şansımız o kadar güçlü olacaktır.

Sistemik boyutta, kişisel vizyonumuz ve dünyadaki misyonumuzla ilgili netleşiriz. Genelde birbiriyle bağdaştırılmayan unsurları bir bütünün parçası olarak görebilmeyi ve önemli kesişim noktalarını farketmeyi pratik ederiz. Birbirimizden öğrenmek için bir araya geliriz: Neler işe yarıyor, nerede hatalar yaptık ve nerede yardıma ihtiyacımız var? Birbirimizi ve ait olduğumuz topluluk ve kurumları destekleyebileceğimiz süreçler ve yöntemler neler? İçinde olduğumuz sistemleri nasıl daha iyi anlar, sistemik düşünceyi hayata nasıl geçiririz? Bu buluşmanın, her bir katılımcının parçası olduğu topluluklarda pozitif, yapıcı değişimi etkileme ve hayallerini gerçekleştirme kapasitesinin arttıracağını umuyoruz.

Bütün bunların yanı sıra pratikte neler öğreneceğiz?

Sistem düşüncesi, topluluk oluşturma, sosyal ağ kurma, katılımcı grup süreçleri.

Kimleri davet ediyoruz?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sosyal çeşitliliği yüksek bir grubu bir araya getirmek istiyoruz. Bu da demektir ki aşağıdaki kriterlerde geniş bir yelpazeden katılımcıları davet ediyoruz.

 • liderlik (“sahadaki insan”dan “yönetici ve kurucuya” kadar)
 • iş tecrübesi (“yeni başlıyorum”dan “bir süredir yapıyorum”a kadar)
 • sosyal değişim için kullanılan yöntemler ve alanlar (girişimciler, STK’lar, topluluklar, aileler, mahalleler, şifacılar, kamu kurumları vs.)
 • çalışma konusu (sosyal medya, yerel ekonomiler ve globalizasyon, eğitim, gıda güvenliği, sağlık, ekoloji, travma terapisi, sanat, sürdürülebilir yaşam, insan hakları, ekolojik mimari, politik katılım, kültürel)
 • doğduğu ve çalıştığı yer
 • etnik köken
 • din

Aynı zamanda niyetimiz, bazı ortak değerleri paylaşan insanları bulmak:

 • Kişisel, topluluk ve sistemik değişimin buluştuğu noktayı anlayan ve bu anlayışla çalışanlar
 • Kişisel hayatlarında ve ait olduğu topluluklarda karşı karşıya oldukları sorunlara yeni ve sürdürülebilir çözümler bulanlar
 • Sadece yanlışlara ve hatalara tepki vermek yerine kendilerinde ve topluluklarında hali hazırda var olan kaynakları, doğruları, iyi ve sağlıklı olan herşeyi kutlayanlar ve bu noktadan eyleme geçenler
 • Katlımcı süreçlerle ve kolektifin ortak aklıyla çalışanlar ve/veya bunu öğrenmek isteyenler

Bu kriterler dâhilinde, %50 kadın, %50 erkek ve 18-35 yaş arası katılımı öngörüyoruz.

Jam’in Dili

Anadolu Jam, ağırlıkla Türkçe gerçekleşecek. Uluslararası bir kolaylaştırıcı ekibi olmasından dolayı bazı oturumlar Türkçe çeviriyle İngilizce yapılacak. Ayrıca grup iletişiminin bütünlüğü korunduğu sürece katılımcıların kendilerini ana dillerinde ifade etmeleri de mümkün olacak.

Anadolu Jam’i kim organize ediyor?

Buluşma, sürdürülebilir yaşam aktivisti ve topluluk örgütleyicisi Filiz Telek tarafından, sosyal girişimci ve Zumbara (Türkiye’nin ilk zaman bankası) kurucusu Ayşegül Güzel ve YES! işbirliğiyle organize ediliyor. Filiz ve Ayşegül, YES!’in genç liderler programının alumnileridir. (Filiz Peru’da 2008 Dünya Jam’ine, Ayşegül Ürdün’de 2010 Orta Doğu Jam’ine katıldı)

YES! ve Jam’lerle ilgili daha detaylı bilgi için: http://www.yesworld.org

Anadolu Jam ile ilgili bilgi ve başvuru formu için:

http://surdurulebiliryasam.wordpress.com/2011/07/12/anadolu-jam/

Organizasyon Ekibi:

filiztelekimg

Filiz Telek (36) bir yazar, şair, seyyah, grup süreçleri ve diyalog kolaylaştırıcısı, sosyal girişimcidir. Bir topluluk örgütleyicisi olarak Filiz, 2005 yılından beri Türkiye’de özellikle sürdürülebilir yaşam konusunda pek çok öncü projede yer almış, seminerler ve eğitimler organize etmiş ve toplulukları daha iyi bir dünya için sorumluluk almaları konusunda cesaretlendirmiştir. Filiz, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’ni yaratmış, Türkiye Permakültür Ağı ve Slow Food Gençlik Gıda Hareketlerine öncülük yapmış, Türkiye’de ilk kez Art of Hosting Participatory Leadership eğitimini organize etmiş, Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde öğrenme süreçleri tasarlayıp kolaylaştırmıştır.

http://surdurulebiliryasam.wordpress.com

http://medicinewords.org

aysegulguzelimg

Ayşegül Güzel (28) hayalci, dinleyici, aksiyon alıcı, stratejik ve inovasyon danışmanı. Stratejik planlama ve danışmanlık alanında İspanya’da ve Türkiye’de çalıştı. Şu an İstanbul’da bulunup Zaman Bankası 2.0 sistemini kurmak için çabalamakta. Alternatif ekonomiler, hediye kültürü, topluluklar, sosyal değişim ve sosyal teknolojiler ile ilgilenmekte. Sosyal değişim ve sosyal teknolojiler hakkında Türkçe içerikli bir blog yazmakta ve aynı konularda NetSquared İstanbul aylık etkinliklerini düzenlemekte.

http://www.zumbara.com

http://baskabirdunya.wordpress.com

shilpajainimg

Shilpa Jain (34) bir öğrenme aktivisti ve 10 yıl, Hindistan’da eğitimi ve gelişmeyi sorgulayan Shikshantar ile çalıştı. Sağlıklı gıda, organik tarım, dans, sıfır atık ve öğrenme modelleri tutku duyduğu konular arasında. Shilpa, şu anda ekonomi, eğitim ve ekolojide alternatifleri destekleyen Other Worlds isimli organizasyonun eğitim koordinatörü olarak çalışıyor. YES! topluluğunun 9 yıldır üyesi olan Shilpa, dünyanın pek çok farklı yerinde 16 Jam’in kolaylaştırıcılığını yaptı. Shilpa, ayrıca Global Youth Leadership Collaborative’in (Global Genç Liderlik Birliği) koordinatörü.

www.otherworldsarepossible.org

 

Buluşma Mekanı:

Anadolu Jam, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar Köyü’nün Yeniköy mevkinde, Bayramiç-Yeniköy ekolojik yerleşiminin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bayramiç-Yeniköy, permakültür felsefesini gözeterek tasarım yapan ve uygulayan, yerel tohumlarımıza sahip çıkarak, doğal tarım uygulamaları yapan, öğrendiklerini, ürettiklerini paylaşarak, kendi kendine yetmeye çalışan ekolojik bir yerleşimdir. Kazdağı’nda, Anadolu’nun en önemli ekosistemlerinden birinin bağrında bulunan Bayramiç-Yeniköy yerleşimi Anadolu Jam için rahat bir ortam ve ilham veren doğal güzellikler sunuyor bize. http://bayramicyenikoy.com

Davetlisiniz:

Ekibimiz Anadolu Jam’e başvurunuzu bekliyor. Lütfen davetiyemizi tanıdığınız diğer genç liderlerle de paylaşın. Sorularınız için bize yazın. Başvuru formunuzu 12 Ağustos 2011 tarihine kadar anadolujam@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

TEŞEKKÜRLER!

Anadolu Jam ile ilgili bilgi ve başvuru formu için:

http://surdurulebiliryasam.wordpress.com/2011/07/12/anadolu-jam/

 

Yeşilist bundan böyle okuyucularının desteğiyle ayakta kalacak.
Siz de Yeşilist’i beğeniyorsanız bize Patreon’dan destek olun.
Yeşilist Patreon Destek Ol


Ergem Şenyuva

İstanbul'da doğdum büyüdüm. Hep bu şehri, kültürel ve doğal mirasını koruma derdindeydim. Bir yandan yeşili ve doğayı nasıl gelecek nesillere bırakırız kaygım vardı. 2006 senesinin sonunda hayatımı değiştiren olay oldu ve kızım doğdu. Yaptığım her şeyi sorguladığım ve tekrardan en başa döndüğüm bir dönemden sonra, kurumsal hayata veda ettim. 2009 yılında Al Gore'un iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen Climate Project derneğinin Türkiye temsilcisi oldum. İklim değişikliğini ve yaşadığımız dünyanın nelerle karşı karşıya olduğunu fark ettikçe, elimi taşın altına sokma zamanı geldi diye düşündüm. 2010 yılının sonunda Yeşilist'i kurdum. Bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabileceğimize, hepimizin atabileceği küçük adımlarla büyük şeyler başarabileceğimize inanıyorum.

Bir cevap yazın

Daha fazla Doğal Kaynaklar, Ekoloji, Kent, Topluluklar
İstanbul’da bu haftasonu da eğlenceli!

Herkese hitap eden ücretsiz şehir festivali: sun.day.sky

Kapat