Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kapatılmasın

Daha etkili doğa koruma için daha güçlü kurumsal yapı istiyoruz!

Cumhurbaşkanlığı Makamına onaylanmak üzere sunulan Kararname Taslağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlıkları olarak yeniden düzenlenmek istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Yeryüzündeki en önemli 7 gen merkezinden biri olarak bilinen Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkesidir. Stratejik konumu ile Türkiye çok sayıda türün varlığını sürdürebilmesi bakımından anahtar ülke konumundadır. Bu nedenle Türkiye’nin doğa koruma alanındaki sorumluluğu herhangi bir ülkeninkinden daha fazladır. Bu zenginliğin korunması için toplam alanı 3,2 milyon hektarı aşan ve aralarında milli parkların da bulunduğu 598 koruma alanı ilan edilmiştir. 

İlk kurulduğu yıllarda Orman Genel Müdürlüğü altında faaliyet gösteren doğa koruma ve milli park çalışmaları, dünyada ve ülkemizdeki korunan alanlara yönelik yükselen algı ve korunan alanların sayısındaki artışa paralel olarak 1976 yılında Orman Bakanlığı bünyesinde  “Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü” olarak yapılandırılmıştır.

1982 yılında bugün olduğu üzere Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığının birleştirilmesini takiben bu Genel Müdürlük kapatılmış ve Orman Genel Müdürlüğü altında “Milli Parklar Daire Başkanlığı” olarak düzenlenmiştir. Kurumun Genel Müdürlük düzeyinden Daire başkanlığı düzeyine indirildiği bu dönem Türkiye doğa koruma tarihinin en etkisiz olduğu dönemlerden biri olarak hala anılmaktadır. Nitekim 1991 yılında bu birim tekrar Genel Müdürlük düzeyine yükseltilmiştir. 

Yıllardır, doğa korumayla ilgili daha güçlü bir yapının oluşturulması beklenirken daha önce denenen ve doğa koruma adına çok başarısız olan bu yapıya yeniden dönülmesi ülkemiz doğasına yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır.  Çünkü doğa koruma orman alanlarının dışında sulak alanları, bozkırları, denizleri ve bu yaşam ortamlarında varlıklarını sürdürmeye çalışan tüm canlıları kapsamaktadır. Bu değişiklik ülkemiz doğasının korunmasını zaafa düşürecek, uluslararası platformda ülkemizin itibar kaybetmesine, AB katılım sürecindeki görüşmelerde ülkemizin elinin zayıflamasına sebep olacaktır.

Bu kapsamda önerimiz;

Doğa korumanın daire başkanlıkları düzeyinde farklı birimler tarafından ele alınmasından ziyade tek ve güçlü bir kurumsal yapı altında toplanması;  bu amaçla 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün birleştirilmesi, 

Birleşmenin ardından günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir çerçeve doğa koruma yasasının çıkarılmasıdır. 

Diğer taraftan;

Aynı kararname kapsamında Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesi öngörülen kurumlar arasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de yer almaktadır. 

Yakın zamanda kurulmuş olmalarına rağmen bu iki Genel Müdürlük Türkiye’de başta arazi kullanımı planlaması, arazi tahribatının önlenmesi ve dengelenmesi gibi geleceğimiz için büyük öneme sahip konularda kritik ilerlemeler kaydetmiştir. Nüfusun da artışıyla birlikte giderek azalan doğal kaynaklarımızın planlanması ve yönetilmesi konusunda öncü rol oynayan ve küresel ölçekte kabul gören politikaları ülkemize kazandıran bu kilit kurumların da Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesinin bu önemli kazanımların kaybedilmesine neden olacağından endişe etmekteyiz. 

Bu bağlamda diğer önerimiz yapılacak kurumsal değişikliklerin uzun vadeli çözüm oluşturacak ve küresel gelişmelere uyumlu olarak yapılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma doğrultusunda şekillendirilmesidir. Biz aşağıda imzası bulunan Sivil Toplum Kuruluşları bu yönde yapılacak çalışmalara her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi 

Girişime üye olan aşağıda isimleri bulunan sivil toplum kuruluşları (124 STK) yazıyı imzalamıştır.

Adana Gençlik Birliği Derneği

Akyaka Kent Konseyi

Alakır Kardeşliği Platformu

Aşağıçerçi Köyü Güzelleştirme Derneği

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Türkiye Bölümü

Bartın Çevre Meclisi

Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği

Bisikletliler Derneği

Bodrum Mavi Yol Girişimi

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği

Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği

Çevre Hukuku Derneği

Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)

Çiğ Süt Üreticileri ve Süt ve Süt Ürünleri Tüketicileri Grubu

Datça Çevre ve Turizm Derneği

Demokratik Eğitimciler Sendikası

Deveciuşağı Çevre Koruma ve Kalkınma Derneği

Doğa Araştırmaları Derneği

Doğa Derneği

Doğa Koruma Merkezi

Doğa Koruma Vakfı

Doğaseverler Derneği

Doğa ve Çevre Vakfı

Doğa ve Çevre Derneği

Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği

Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği

Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği

Doğal Yaşam Derneği

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği

Ege Derneği

Ege Orman Vakfı

Ekolojik Denge Derneği

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği

Ekolojik Üreticiler Derneği

Ekolojik Yaşam Derneği

Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği (EKOLOG)

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği

Emanetçiler Derneği

Ergene Platformu

Eskişehir Çevre Derneği

Eurosolar Türkiye

Fırtına Ekoloji Grubu

Good4Trust.org

Gökova Akyakayı Sevenler Derneği

Greenpeace Akdeniz

GÜMÇED Edremit Körfez Şubesi

Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmesi

Halk Kültür Sanat ve Eğitim Derneği

Hatay Tabiatı Koruma Derneği

Hayvan Hakları Federasyonu

Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği

Herkes için Mimarlık

İğneada Doğal Ekosistemi Koruma Derneği (İğneada Doğa Elçileri)

İklim Ağı

İklim İçin Gençlik Girişimi

İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu

İzmir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu

Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği

Karaburun Kent Konseyi

Karaburun Yerel Fok Komitesi

Karaburun Sivil İnisiyatif

Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu

Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği

Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği

Karaot Tohum Derneği

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği

Kolaylaştırıcı Dernek

Kozak Yaylası Doğal Çevreyi Koruma Kültür ve Turizm Derneği

KuzeyDoğa Derneği

Küre Dağları Ekoturizm Derneği

Küre Dağları Ekoturizm Geliştirme Kooperatifi (KEKOOP)

Küresel Denge Derneği

Mezopotamya Doğa Platformu

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Muğla Barosu Çevre Komisyonu

NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği

Naturelife Dergisi

Nilüfer Kent Konseyi

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (ODTÜ Biyogen)

ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu

ODTÜ Mezunları Derneği

Osmaniye Çevre Platformu

Proje Evi Kooperatifi

Rize Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Sarıyer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu

Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi

Slow Food Ankara Birliği

Slowfood Türkiye Fırtına Vadisi Grubu

Slow Food Yağmur Böreği Birliği

Sualtı Araştırmaları Derneği

Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği

Tarımsal Kalkınma Derneği

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği

Toprak Ana Platformu

Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (Tüvik-Der)

Türetim Ekonomisi Derneği

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu

Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP)

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)

TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Türkiye Ormancılar Derneği

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)

Ulusal Genç Siyasetçiler Platformu

350 Ankara

Validebağ Gönüllüleri Derneği

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)

Yağcılar ve Demircili Köyleri Çevre Derneği (YADEM)

Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği

Yenişehir Çevre Hareketi

Yeryüzüne Özgürlük Derneği

Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği

Yeşil Artvin Derneği

Yeşil Asiler

Yeşil Düşünce Derneği

Yeşilist

Yuva Derneği

Yeşilist bundan böyle okuyucularının desteğiyle ayakta kalacak.
Siz de Yeşilist’i beğeniyorsanız bize Patreon’dan destek olun.
Yeşilist Patreon Destek Ol


Yorumlar kapatıldı.

Daha fazla Doğal Kaynaklar, Ekoloji, Gündem, İklim Değişikliği, Kent, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Topluluklar, Yenilenebilir Enerji, Yeşil alanlar
Bienal kapsamındaki Yedinci Kıtayı Değiştirmede Sanatın Gücü ve Sorumluluğu paneli Ergem Şenyuva Tohumcu moderatörlüğünde gerçekleşecek

Bienal kapsamında yapılan etkinliklerden "Yedinci Kıtayı Değiştirmede Sanatın Gücü ve Sorumluluğu" başlıklı panelin moderatörlüğünü Yeşilist'in kurucusu Ergem Şenyuva Tohumcu yapacak.

Kapat