İklim değişikliği hakkında her şey – Bölüm:7

Geniş bir yorum getirerek, iklim finansmanını tanımlayacak olursak, sera gazı emisyonlarını azaltan veya toplumların iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı olan faaliyetlere yönelik finans akışını ifade ettiğini söyleyebiliriz.

Devam

İklim değişikliği hakkında her şey – Bölüm:5

İklim değişikliğine uyum, şu anda gerçekleşmekte olan veya gelecekte gerçekleşmesi beklenen iklimsel değişikliklere, insani ve doğal sistemlerde, zararları hafifletmesi veya faydalı fırsatları değerlendirmesine yönelik müdahalede bulunarak düzenlemeler yapılmasıdır.

Devam

İklim değişikliği hakkında her şey – Bölüm: 3

Dünyamızda sadece bir atmosfer olduğuna göre, salınımın nereden yapıldığı önemini kaybediyor. Kısacası iklim değişikliği hepimizin sorunu ve bu soruna hep birlikte çözüm üretmemiz gerekiyor. Bunun için de uluslararası işbirlikleri yapılıyor.

Devam

İklim değişikliği hakkında her şey – Bölüm: 2

IPPC raporlarına göre, ortalama küresel iklim sıcaklığı 1880 yılından 2012 yılına kadar geçen dönemde 0,85 C⁰’lik bir artış gösterdi. Yukarıdaki diyagram 1901 ve 2012 yılları arasında ortalama yüzey sıcaklığından gözlemlenmiş değişikliklerin bir göstergesidir. Bu diyagrama bakarak neredeyse tüm yer yüzeyinde sıcaklık artışı gerçekleştiğini söylemek mümkün.

Devam

İklim değişikliği hakkında her şey – Bölüm: 1

Hazırladığımız bu yazı dizisi iklim değişikliğinin temellerinden başlayıp, iklim sisteminde karbon ve enerji akışlarını, sık sık duyduğumuz iklim modellerini, dünya tarihi boyunca iklimi ve gelecek için yapılan tahminleri ve küresel iklim politikalarını inceleyecek.

Devam